VALLEY OF KINGS

Iíve been thinkiní about it
Iíve been thinkiní a lot to tell you
Iíve been thinkiní it over
Iíve been thinkiní of
How to show you
Whoa, my love
You, my love

Iíve been thinkiní about you
Iííve been thinkiní of
How to show you
Iíve been thinkiní it over
Iíve been figuriní how to tell you
You, my love
You, my love

Ainít no secret
Yes, itís true
I donít know what Iíll do
Ainít no secret
Guess itís true
Iíd be lost without you
Ainít no secret
Yes, itís true
Iíd be lost without you
Without you

Iíve been thinkiní it over
Iííve been thinkiní of
How to show you
Iíve been thinkiní it over
Iíve been figuriní how to tell you
You, my love
You, my love

In the valley of kings ...